epub
Kinh Thánh Việt năm 1934 - Librerie.coop

Kinh Thánh Việt năm 1934

Protezione:   

Nessuna protezione

€ 7,49
Dettagli
FORMATO epub
EDITORE Truthbetold Ministry
EAN 9788233915766
ANNO PUBBLICAZIONE 2017
CATEGORIA Opere generali e dizionari
Religioni
LINGUA vie
Dispositivi supportati
Computer
E-Readers
iPhone/iPad
Androids
Kindle
Kobo

Descrizione

Bản nghiên cứu đã xuất bản này có chứa Kinh Thánh Việt nam (1934) (Cựu Ước và Tân Ước). Nó có 74,410 tham chiếu và chỉ ra 2 định dạng của Kinh thánh. It includes a read and navigation friendly format of the text. Nó bao gồm toàn bộ bản sao của Kinh Thánh Việt nam (Cựu Ước và Tân Ước), được xây dựng cho loại văn bản được phát thanh (tts) vì thế thiết bị của bạn có thể phát to Kinh Thánh cho bạn nghe.

Điều hướng trong kinh thánh hoạt động như thế nào:
 • Trong cuốn Cựu ước có mục lục về nội dung trong sách.
 • Định dạng TTS liệt kê các cuốn sách và các chương của nó sau phần mục lục
 • Trong Cượu ước, người đọc có thể tham khảo các chương lẫn nhau trong mục lục.
 • Mỗi cuốn sách đều có tham chiếu đến Cựu Ước mà nó thuộc về.
 • Mỗi cuốn sách có một tham chiếu đến cuốn sách trước và kế tiếp.
 • Mỗi cuốn sách có một chỉ mục của các chương của nó.
 • Mỗi chương có một tham chiếu đến cuốn sách nó thuộc về.
 • Mỗi chương đều đề cập cho người đọc tham khảo chương trước và kế tiếp.
 • Mỗi chương có một chỉ mục các câu của nó.
 • Mỗi chương trong định dạng TTS đề cập đến một chương tương tự trong định dạng Navi.
 • Mỗi câu đều được đánh số và có thể tham khảo thêm trong chương mà nó thuộc về.
 • Mỗi câu bắt đầu trên một dòng mới để có thể dễ đọc hơn.
 • Trong định dạng TTS, số câu không được hiển thị.
 • Bất kỳ tham chiếu nào trong mục lục sẽ đưa bạn đến vị trí cần tìm
 • Bảng nội dung tích hợp tham chiếu đến tất cả các sách đều chung một định dạng.
Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã xây dựng một trong những cuốn ebook có định dạng tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả câu chữ đều nằm trong tầm tay của của bạn và nó thực sự hoàn hảo cho việc tra cứu nhanh. Sự kết hợp của Kinh Thánh Việt nam và định dạng của nó làm cho cuốn sách điện tử này trở nên đặc biệt.

Xin lưu ý rằng hỗ trợ Text-To-Speech (TTS) có thể thay đổi từ thiết bị này sang thiết bị khác. Một số thiết bị không được hỗ trợ. Một sô thiết bị chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ và một số hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Ngôn ngữ sử dụng cho TTS trong ebook này là Tiếng Việt.

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.